És un dels primers mètodes que adoptem per ajudar a remoure les restriccions del teixit ademés que ajuda a promoure la relaxació, millorar la sensació dolorosa i la flexibilitat. Aquesta técnica consisteix en la movilització del teixit, alliberació miofascial estirament i massatge.