La osteopatia és una teràpia holística i integral del cos, que es basa en la anatomia, fisiologia i patologia humana. Al mateix temps, intenta a cada sessió tenir en compte el entorn bio-psico-social del pacient. Es basa principalment en 5 principis:

  1. La interrelació entre la estructura i  la funció: la estructura és el conjunt d’ elements del cos, relacionats entre si o independents, mentre que la funció es la tasca que desenvolupa cada estructura. La osteopatia considera la estructura i la funció igual d’importants.
  2. La unitat del cos: el cos ha de ser considerat no per trossos (espatlla, cama, lumbar…) si no com a un conjunt.
  3. La vida és moviment: totes les estructures anatòmiques han de conservar i tenir en bon estat el seu moviment normal.
  4. La homeòstasis: és la capacitat del cos per regular les seves composicions i propietats. Fem referència a la tensió arterial, la temperatura corporal, la secreció hormonal, la resposta immunitària, etc.
  5. La llei de la arteria: tota estructura del cos rep una aportació arterial, venosa, limfàtica i neurològica. Quan hi ha un estancament de líquid en un teixit, es crea un terreny fàcil pera la creació de patologies/malalties.

En general, les tècniques de osteopatia es divideixen en estructurals, viscerals i cranials. No obstant, durant la pràctica osteopàtica s’utilitzen una mescla de les 3, en funció del que necessiti el pacient.

Durant la sessió, el terapeuta fa una anamnesis detallada i profunda sobre el estat actual del pacient. Seguidament, realitza una exploració en funció del que s’ha parlat durant la anamnesis i així es pot efectuar un tractament personalitzat i adequat a la edat i necessitats del pacient.

OSTEOPATIA ESTRUCTURAL

OSTEOPATIA VISCERAL

OSTEOPATIA CRANEAL

OSTEOPATIA INFANTIL