La propiocepció és una resposta automática del sistema nerviós central respecte la posició, el moviment i l’equilibri. Aquest entrenament té per objectiu establir una bona conexió entre articulacions, músculs i nervis per tal d’ajudar a millorar la funció i evitar les recidives.