La cadera sol presentar desordres de tipus una cama més llarga que l’altra o bé disminució del rang de moviment. Si experimentes rigidesa de cadera és important dur a terme tractament precoç per tal d’evitar problemas majors.