Els agents físics són materials i energía aplicats als pacients per ajudar en la seva rehabilitació. Aquets inclouen escalfor, fred, so i corrents elèctriques. L’aplicació dels diferents agents físics en combinació amb la teràpia manual ajuden a modifcar la inflamació i la curació al alterar les taxes de flux sanguini i les reaccions químiques.